top of page

ต้นลิ้นมังกรงาช้าง ต้นไม้ฟอกอากาศดูดซับสารพิษ เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพอากาศ สามารถเลี้ยงในห้องนอนได้ เพราะตอนกลางคืนจะปล่อยอ็อกซิเจน ทำให้หลับได้สบายยิ่งขึ้น

ลิ้นมังกรงาช้าง

    bottom of page